Komorní orchestr BOLECH

Komorní orchestr Bolech Města Tábora je dobrovolný občanský hudební spolek sdružující aktivní hráče na hudební nástroje na táborsku. Byl založen v roce 1877 otcem známého českého hudebního skladatele, světového dirigenta a violisty slavného Českého kvarteta Oskara Nedbala Dr. Karlem Nedbalem. Název BOLECH získal později podle klavíristy a dlouholetého dirigenta orchestru Františka Bolecha, jinak profesora táborské zemědělské akademie a také osobního přítele Antonína Dvořáka.

/public/images/bolech_2010.jpg

/public/images/BOLECH1.JPG

/public/images/bolech_02.jpg